ΑΡΧΕΙΟ

Category Archive for: "ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ"
By
In ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Posted

Υποτροφιες 2017

Για το 2017 αποδόθηκαν οι 2 υποτροφίες του 2016 συνολικού ποσού 16.000€. Οι υποτροφίες  συνολικού ύψους 16.000€ στους υποτρόφους κ. Π. Γαλανό και κ. Ν. Τσεσμετζή, αποδόθηκαν στο τρέχον έτος με [...]

Read More
By
In ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Posted

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2016

Για το 2016 απονεμήθηκαν 2 υποτροφίες ύψους 8.000€ εκάστη. Για το πρόγραμμα υποτροφιών της Ελληνικής Εταιρείας Μοριακής Έρευνας Καρκίνου 2015, δύο αιτήσεις ισοψήφησαν, λαμβάνοντας από τους κριτές [...]

Read More
By
In ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Posted

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2015

Για το 2015 αποδόθηκε η υποτροφία της δράσης ATAC 2014 ποσού 12.000€ και προκηρύχθηκε 1 υποτροφία ποσού 10.000€. Προκήρυξη Υποτροφίας 2015 Η Ελληνική Εταιρεία Μοριακής Έρευνας Καρκίνου [...]

Read More
By
In ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Posted

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2014

Για το 2014 δόθηκαν 4 υποτροφίες συνολικής αξίας 28,000€ σε τέσσερις φοιτητές και προκηρύχθηκε από τα έσοδα της δράσης ATAC 1 επιπλέον υποτροφία ποσού 12.000€. ΧΙΟΥΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Υποτροφία 7,000€ [...]

Read More
By
In ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Posted

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2013

Για το 2013 δόθηκαν 3 υποτροφίες συνολικής αξίας 21,000€ σε τρείς φοιτητές. ΤΙΤΣΙΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Υποτροφία 7,000€ (6ος – 11ος 2013) Project : “miRNA PROFILE IN ORAL SQUAMOUS CELL CARCINOMA CELLS AND [...]

Read More
By
In ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Posted

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2012

Για το 2012 δόθηκαν 3 υποτροφίες ποσού 7,000€ έκαστη. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Υποτροφία 7,000€ (Οκτώβριος 2012-Μάρτιος 2013) Project: “The role of CCDC6 in direct physical and functional links [...]

Read More
By
In ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Posted

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2010

Για το 2010 δόθηκαν υποτροφίες συνολικής αξίας 12,000€ σε δυο φοιτητές. BAΣΙΛΕΙΟΣ ΑΤΣΑΒΕΣ Υποτροφία 6,000€ (Ιούνιος 2010-Νοέμβριος 2010) Dept of Systems Biology, the University of Texas MD [...]

Read More

Start typing and press Enter to search