ΑΡΧΕΙΟ

Category Archive for: "ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ"
By
In ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Posted

Δραστηριοτητα 2018

“Κύκλος εκπαίδευσης στην πραγματοποίηση μοριακών εξετάσεων στην Αιματολογία.  Αξιολόγηση του τρόπου εκτέλεσης και της  σημασίας τους στην καθημερινή κλινική  πράξη σύμφωνα με τα διεθνή [...]

Read More
By
In ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Posted

Δραστηριοτητα 2017

Ολοήμερα εκπαιδευτικά μαθήματα στις μοριακές τεχνικές ειδικευομένων Αιματολογίας από περιφερειακά Νοσοκομεία (13-17/02/2017 09:00 – 16:00) Εκπαιδευτικά μαθήματα στις μοριακές τεχνικές [...]

Read More
By
In ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Posted

Δραστηριοτητα 2016

Ολοήμερα εκπαιδευτικά μαθήματα στις μοριακές τεχνικές ειδικευομένων Αιματολογίας από περιφερειακά Νοσοκομεία (22-26/02/2016 και 17-21/10/2016 09:00 – 16:00) Εκπαιδευτικά μαθήματα στις [...]

Read More
By
In ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Posted

Δραστηριοτητα 2015

Ολοήμερα εκπαιδευτικά μαθήματα στις μοριακές τεχνικές ειδικευομένων Αιματολογίας από περιφερειακά Νοσοκομεία 16-19/03/2015, 07-10/09/2015, 09.00 – 14.00 ) Εκπαιδευτικά μαθήματα στις [...]

Read More
By
In ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Posted

Δραστηριοτητα 2014

Συμμετοχή του σωματείου ως sponsor στο INsPIRE INTERNATIONAL WORKSHOP ON ONCOGENIC PATHWAYS AND ANTITUMOR RESPONSES,  το οποίο διοργανώθηκε στην Αθήνα 23-25 Απριλίου 2014. Οικονομική ενίσχυση του [...]

Read More
By
In ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Posted

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2013

Εκπαιδεύτηκαν 11 ειδικευόμενοι αιματολογίας επί μία εβδομάδα στην πραγματοποίηση, αξιολόγηση και κλινική ερμηνεία μοριακών εξετάσεων που χρησιμοποιούνται στην διάγνωση και παρακολούθηση της [...]

Read More
By
In ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Posted

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2012

Εκπαιδεύτηκαν 5 ειδικευόμενοι αιματολογίας επί μία εβδομάδα στην πραγματοποίηση, αξιολόγηση και κλινική ερμηνεία μοριακών εξετάσεων που χρησιμοποιούνται στην διάγνωση και παρακολούθηση της [...]

Read More
By
In ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Posted

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2011

Εκπαιδεύτηκαν 20 ειδικευόμενοι αιματολογίας επί μία εβδομάδα στην πραγματοποίηση, αξιολόγηση και κλινική ερμηνεία μοριακών εξετάσεων που χρησιμοποιούνται στην διάγνωση και παρακολούθηση της [...]

Read More

Start typing and press Enter to search