ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2016

Home / ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ / ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2016
By
In ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Για το 2016 απονεμήθηκαν 2 υποτροφίες ύψους 8.000€ εκάστη.

Για το πρόγραμμα υποτροφιών της Ελληνικής Εταιρείας Μοριακής Έρευνας Καρκίνου 2015, δύο αιτήσεις ισοψήφησαν, λαμβάνοντας από τους κριτές την υψηλότερη βαθμολογία. Απεφασίσθη τελικά, η έγκριση χρηματοδότησης δύο υποτρόφων, με το ποσό των 8.000 ευρώ έκαστος, στο τρέχον έτος 2016 ως εξής :

κ. Παναγιώτης Γαλανός
Project Title: “Deciphering the repair mechanisms that respond to DNA damage induced after chronic p21WAF1/Cip1 expression”

κ. Νικόλαος Τσεσμετζής
Project Title: «The role of mTORC2 activation and its crosstalks with kinome, transcriptome and microenvironment in anaplastic large cell lymphoma (ALCL)»

Start typing and press Enter to search