Τα αντι-CD20 μονοκλωνικά αντισώματα στη θεραπεία των αιματολογικών κακοηθειών: το παρόν και το μέλλον 10/2015

Home / ΣΥΝΕΔΡΙΑ / Τα αντι-CD20 μονοκλωνικά αντισώματα στη θεραπεία των αιματολογικών κακοηθειών: το παρόν και το μέλλον 10/2015
By
In ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Χορήγηση Αιγίδας για την επιστημονική εκδήλωση: “Τα αντι-CD20 μονοκλωνικά αντισώματα στη θεραπεία των αιματολογικών κακοηθειών: το παρόν και το μέλλον” που οργανώνεται από την φαρμακευτική εταιρεία Roche (Hellas), η οποία διεξάγει 2/10/2015, στην Αθήνα και 30/10/2015, στη Θεσσαλονίκη.

Start typing and press Enter to search