Δραστηριοτητα 2016

Home / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ / Δραστηριοτητα 2016
  • Ολοήμερα εκπαιδευτικά μαθήματα στις μοριακές τεχνικές ειδικευομένων Αιματολογίας από περιφερειακά Νοσοκομεία (22-26/02/2016 και 17-21/10/2016 09:00 – 16:00)
    Εκπαιδευτικά μαθήματα στις μοριακές τεχνικές ειδικευομένων Αιματολογίας 28/03/2016-01/04/2016 και 23-27/05/2016    14:00 – 19:00) Εκπαιδεύτηκαν 4 ομάδες ειδικευομένων αιματολογίας. Συνολικά 16 ειδικευόμενοι, εκπαιδεύτηκαν. Κατά την εκπαίδευση οι ειδικευόμενοι εκτέλεσαν οι ίδιοι πειράματα, αξιολόγησαν τα αποτελέσματα και συνέταξαν εκθέσεις κλινικής σημασίας. Η εκπαίδευση αυτή έγινε με την ευθύνη του κ. Π. Παναγιωτίδη (Καθηγητή Αιματολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρου του Σωματείου) στο Ερευνητικό Αιματολογικό Εργαστήριο της Ά Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών επί της οδού Μιχαλακοπούλου 176. Η εργαστηριακή αυτή εκπαίδευση έγινε υπό την αιγίδα του Σωματείου και της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρίας (ΕΑΕ).
  • Κάλυψη εξόδων για τη συμμετοχή στο CEC-Greece Focus Group Meeting το οποίο πραγματοποιήθηκε στο αεροδρόμιο της Βιέννης την  Πέμπτη 23/02/2016 στις 12:00 – 16:00 2 επιστημόνων υγείας.
  • Εγγραφή ιατρού κ. Μουτεβελή Βασιλείου στο 14th International Athens/ Springfield Symposium on Advances in Alzheimer Therapy 2016.
  • Κάλυψη εξόδων μετάβασης 18 επιστημόνων υγείας στην εκδήλωση “The 3rd CML Expert Exchange Experiences & Collaboration Meeting, 28-29/03/2016 στην Λιθουανία της Σλοβακίας.
  •  Υλοποίηση της επιστημονικής συνάντησης στις 16/05/2016 στη Σόφια/Βουλγαρία με θέμα “CML EXPERT EXCHANGE EXPERIENCES & COLLABORATION MEETING “CML: FOCUS ON PATIENTS PERSPECTIVE” με συμμετοχή 11 επιστημόνων από την Ελλάδα.

Start typing and press Enter to search