ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2012

Home / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2012
  1. Εκπαιδεύτηκαν 5 ειδικευόμενοι αιματολογίας επί μία εβδομάδα στην πραγματοποίηση, αξιολόγηση και κλινική ερμηνεία μοριακών εξετάσεων που χρησιμοποιούνται στην διάγνωση και παρακολούθηση της θεραπείας αιματολογικών νεοπλασιών. Η εκπαίδευση αυτή έγινε με την ευθύνη του κ. Π. Παναγιωτίδη (Αναπληρωτή Καθηγητή Αιματολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών και Ταμία του Σωματείου) στο Ερευνητικό Αιματολογικό Εργαστήριο της Α΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών επί της οδού Μιχαλακοπούλου 176. Η εργαστηριακή αυτή εκπαίδευση έγινε υπό την αιγίδα του Σωματείου και της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας (ΕΑΕ).
  2. Κατόπιν χορηγίας της εταιρείας Novartis έγινε δυνατή η εργαστηριακή παρακολούθηση 920 ασθενών με Χρόνια Μυελογενή Λευχαιμία (από όλο τον Ελλαδικό χώρο) με πραγματοποίηση ποσοτικών μετρήσεων επιπέδων bcr-abl ανά τρίμηνο Συγχρόνως έγινε ανάλυση ύπαρξης bcr-abl μεταλλάξεων σε 70 ασθενείς με ΧΜΛ, στους οποίους υπήρχαν ενδείξεις να γίνει αυτή η εξέταση, σύμφωνα με τις Διεθνείς Οδηγίες. Η αναγνώριση της ύπαρξης και του είδους των μεταλλάξεων βοήθησε στην επιλογή της κατάλληλης θεραπείας με TKIs σε 21 από τους ασθενείς αυτούς. Συνεχίσθηκε η ανάλυση του ποσοστού των υπερμεταλλάξεων στη μονοκλωνική βαρειά αλυσίδα της ανοσοσφαιρίνης που πραγματοποιήθηκε σε 110 ασθενείς με Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία.
  3. Έγινε ανάλυση της ύπαρξης:
    • έλλειψης p53 (del17p) με FISH με ειδικό φθοριωμένο ανιχνευτή σε 60 ασθενείς με Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία που έλαβαν θεραπεία 1ης ή 2ης γραμμής
    • παράλληλα έγινε σε 40 ασθενείς (που δεν είχαν del17p με την ανάλυση με FISH) ανάλυση της ύπαρξης μεταλλάξεων στο γονίδιο p53. Η τεχνική αυτή βασίσθηκε στην πραγματοποίηση πολλαπλών PCR στο DNA των ασθενών, κλωνοποιήσεις και ανάλυση αλληλουχίας βάσεων. Μεταλλάξεις p53 ανευρέθησαν σε 12 ασθενείς. Η αναγνώριση της ύπαρξης είτε del17p είτε p53 μεταλλάξεων είναι αναγκαία γνώση σε ασθενείς με ΧΛΛ που έχουν ένδειξη να πάρουν θεραπευτική αγωγή, σύμφωνα με τα Διεθνή κριτήρια.
  4. Συνεχίσθηκε η ανάλυση της ύπαρξης μεταλλάξεων FLT3 ITD και ΝΡΜ1 σε 140 νεοδιαγνωσμένους ασθενείς με Oξεία Mυελογενή Λευχαιμία από 20 αιματολογικά κέντρα στον Ελλαδικό Χώρο.
  5. Πραγματοποιείται έλεγχος ύπαρξης έλλειψης στην χρωμοσωμική περιοχή 5q (del5q) με FISH, σε ασθενείς με μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο με την οικονομική υποστήριξη της εταιρείας Genesis.

Start typing and press Enter to search