ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2011

Home / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2011
  1. Εκπαιδεύτηκαν 20 ειδικευόμενοι αιματολογίας επί μία εβδομάδα στην πραγματοποίηση, αξιολόγηση και κλινική ερμηνεία μοριακών εξετάσεων που χρησιμοποιούνται στην διάγνωση και παρακολούθηση της θεραπείας αιματολογικών νεοπλασιών. Η εκπαίδευση αυτή έγινε με την ευθύνη του κ. Π. Παναγιωτίδη (Αναπληρωτή Καθηγητή Αιματολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών και Ταμία του Σωματείου) στο Ερευνητικό Αιματολογικό Εργαστήριο της Α΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών επί της οδού Μιχαλακοπούλου 176. Η εργαστηριακή αυτή εκπαίδευση έγινε υπό την αιγίδα του Σωματείου και της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας (ΕΑΕ).
  2. Κατόπιν χορηγίας της εταιρείας Novartis έγινε δυνατή η εργαστηριακή παρακολούθηση 850 ασθενών με Χρόνια Μυελογενή Λευχαιμία (από όλο τον Ελλαδικό χώρο) με πραγματοποίηση ποσοτικών μετρήσεων επιπέδων bcr-abl ανά τρίμηνο και η πραγματοποίηση ανάλυσης ύπαρξης bcr-abl μεταλλάξεων σε 50 ασθενείς με ΧΜΛ, στους οποίους υπήρχαν ενδείξεις να γίνει αυτή η εξέταση, σύμφωνα με τις Διεθνείς Οδηγίες.
  3. Πραγματοποιήθηκε η ανάλυση του ποσοστού των υπερμεταλλάξεων στη μονοκλωνική βαρειά αλυσίδα της ανοσοσφαιρίνης σε 70 ασθενείς με Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία.
  4. Πραγματοποιήθηκε ανάλυση της ύπαρξης έλλειψης p53 (del17p) με FISH με ειδικό φθοριωμένο ανιχνευτή σε 40 ασθενείς με Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία που έλαβαν θεραπεία 1ης ή 2ης γραμμής
  5. Πραγματοποιήθηκε ανάλυση της ύπαρξης μεταλλάξεων FLT3 ITD και ΝΡΜ1 σε 130 νεοδιαγνωσμένους ασθενείς με Οξεία Μυελογενή Λευχαιμία από 20 αιματολογικά κέντρα στον Ελληνικό Χώρο.

Οι δραστηριότητες υπ’ αριθμ. 3-5 ενισχύθηκαν με χορηγίες από τις εταιρείες TEVA, Sanofi & MSD.

Start typing and press Enter to search