Δραστηριοτητα 2017

Home / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ / Δραστηριοτητα 2017
 • Ολοήμερα εκπαιδευτικά μαθήματα στις μοριακές τεχνικές ειδικευομένων Αιματολογίας από περιφερειακά Νοσοκομεία (13-17/02/2017 09:00 – 16:00)
  Εκπαιδευτικά μαθήματα στις μοριακές τεχνικές ειδικευομένων Αιματολογίας 3-7/04/2017, 17-21/10/2017 και 11-15/12/2017    14:00 – 19:00) Εκπαιδεύτηκαν 4 ομάδες ειδικευομένων αιματολογίας. Συνολικά 17 ειδικευόμενοι, εκπαιδεύτηκαν. Κατά την εκπαίδευση οι ειδικευόμενοι εκτέλεσαν οι ίδιοι πειράματα, αξιολόγησαν τα αποτελέσματα και συνέταξαν εκθέσεις κλινικής σημασίας. Η εκπαίδευση αυτή έγινε με την ευθύνη του κ. Π. Παναγιωτίδη (Καθηγητή Αιματολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρου του Σωματείου) στο Ερευνητικό Αιματολογικό Εργαστήριο της Ά Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών επί της οδού Μιχαλακοπούλου 176. Η εργαστηριακή αυτή εκπαίδευση έγινε υπό την αιγίδα του Σωματείου και της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρίας (ΕΑΕ).
 • Ενίσχυση εκπαίδευσης 2 επαγγελματιών υγείας κ.κ. Σωτηρία Καλύβα (φαρμακοποιού) και Μαρκόπουλο Αθανάσιο (Νοσηλευτή) με την οικονομική κάλυψη των διδάκτρων μεταπτυχιακού “Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση” (Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ).
 • Σεμινάριο εκπαίδευσης με τίτλο «Κύκλου εκπαίδευσης στην πραγματοποίηση μοριακών εξετάσεων στην Αιματολογία. Αξιολόγηση του τρόπου εκτέλεσης και της  σημασίας τους στην καθημερινή κλινική  πράξη σύμφωνα με τα διεθνή Guide Lines». Συμμετοχή νέων ειδικευμένων και ειδικευόμενων αιματολόγων.
  Ευγενική χορηγία για την υλοποίηση από τις εταιρείες: ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. & NOVARTIS HELLAS.
  Έναρξη μαθημάτων 2018.
 • Οικονομική υποστήριξη, για μελέτη υπό την αιγίδα της Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, της ερευνητικής πρότασης : “AN OPEN, RANDOMIZED CLINICAL TRIAL OF THE EFFECTIVENESS OF THE CHEMOPREVENTING AGENT NSAID-SULINDAC IN PREVENTION AND TREATMENT OF ORAL PREMALIGNANT LESIONS COMPARED TO CONTROL GROUP.  IIS_3870”. Η οικονομική υποστήριξη του σωματείου αφορά την πληρωμή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ποσού 5.600€.
 •  Υλοποίηση του ερευνητικού πρωτοκόλλου «Μελέτη ασθενών με σπληνικό λέμφωμα για την ύπαρξη ή όχι μεταλλάξεων στο γονίδιο KLF2». Οικονομική υποστήριξη από τις Εταιρείες DEMO Α.Β.Ε.E. και ROCHE Ηellas A.E.

Start typing and press Enter to search