ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Home / ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Κάθε χρόνο στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Σωματείου «Ελληνική Εταιρεία Μοριακής Έρευνας Καρκίνου» αποφασίζεται η χορήγηση χρηματικής ενίσχυσης (υποτροφίας) που θα απονεμηθεί σε ορισμένο αριθμό υποτρόφων, οι οποίοι πρέπει να έχουν περατώσει τις σπουδές τους, σε έναν τομέα βιολογικών επιστημών. Το Διοικητικό Συμβούλιο προκηρύσσει τις υποτροφίες αυτές, αξιολογεί τις προτάσεις που υπεβλήθησαν από τους υποψηφίους και απονέμει τις υποτροφίες.

Συγκεκριμένα κατόπιν ανοιχτής προκήρυξης από την ΕΕΜΕΚ , η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του σωματείου μας , υποβάλλονται οι αιτήσεις των υποψηφίων για τις υποτροφίες. Οι αιτήσεις αυτές αποστέλλονται ηλεκτρονικά εντός του διαστήματος που έχει ανακοινωθεί κατά την προκήρυξη (επισυνάπτεται το έντυπο αίτησης υποβολής υποτροφίας του έτους 2014).

Στη συνέχεια όλες οι αιτήσεις των υποψηφίων, αξιολογούνται από τα μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια (κλίμακα βαθμολογίας από 0-5 για το καθένα ξεχωριστά):

 1. Novelty
 2. Experimental Design
 3. Relevance και
 4. Preliminary Data

Το ΔΣ απονέμει τις υποτροφίες με βάσει τις μεγαλύτερες βαθμολογίες των ερευνητικών προτάσεων.

Όλοι οι υποψήφιοι ενημερώνονται σχετικά με τα αποτελέσματα της απονομής των υποτροφιών. Στους επιτυχόντες αποστέλλεται από τη γραμματεία το κείμενο:

“Αγαπητή/έ κ………………..,

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι η αίτησή σας για το πρόγραμμα υποτροφιών της Ελληνικής Εταιρείας Μοριακής Έρευνας Καρκίνου (ΕΕΜΕΚ) έλαβε από τους κριτές  βαθμολογία ανάμεσα στις ….. υψηλότερες και αποφασίσθηκε να σας απονεμηθεί η υποτροφία των …. Ευρώ που θα χορηγηθεί σε διάστημα ……. Μηνών.

Το Δ.Σ. της  Ελληνικής Εταιρείας Μοριακής Έρευνας Καρκίνου εκφράζει σε σας και τον επιβλέποντα στην έρευνά σας, τα θερμά του συγχαρητήρια.

Σας παρακαλούμε, για την ενεργοποίηση της υποτροφίας, ο επιβλέπων (mentor)  της μελέτης, να μας γνωστοποιήσει τον ακριβή χρόνο έναρξης του ερευνητικού προγράμματος και  να μας αποστείλει με email την δέσμευσή του:

 1. για την παρακολούθηση  του συγκεκριμένου project
 2. ότι εάν για οποιοδήποτε λόγο ανασταλεί/διακοπεί η απασχόληση του υποτρόφου, αναλαμβάνει την υποχρέωση να το ανακοινώσει στη γραμματεία της ΕΕΜΕΚ και
 3. ότι σε οποιαδήποτε σχετική με το project δημοσίευση/ανακοίνωση θα μετέχει ο υπότροφος θα αναγράφεται η υποστήριξή του από την Ελληνική Εταιρεία Μοριακής Έρευνας Καρκίνου (Hellenic Association of Molecular Cancer Research).

Με εκτίμηση,
Εκ της Γραμματείας της ΕΕΜΕΚ

H Επιτροπή κρίσης των υποψηφίων υποτρόφων  για  το 2014 αποτελείται από τους  κ.κ.:

 1. Γεώργιος Ζ. Ρασιδάκης, Επίκουρος Καθηγητής  ΕΚΠΑ/ Πρόεδρος
 2. Δημήτριος Μωραϊτης, Ιατρός-Χειρουργός /Αντιπρόεδρος
 3. Κοτσίνας Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ/Γεν. Γραμματέας
 4. Παναγιώτης Παναγιωτίδης, Καθηγητής ΕΚΠΑ/ Ταμίας
 5. Βασίλειος Γοργούλης, Καθηγητής ΕΚΠΑ/Μέλος
 6. Νικόλαος Νικητάκης, Καθηγητής ΕΚΠΑ /Μέλος
 7. Σωτήρης Νικολόπουλος, Βιολόγος-Ερευνητής / Μέλος

Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση από εδώ.

Start typing and press Enter to search